Scenki edukacyjne – wytyczne do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe zaleca się następujące książki do zaliczenia:

  • gra biznesowa : „Możliwości i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w dolinie górnej Bystrzycy” oraz „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu”
  • zabawa strategiczna : „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza” i „Europejczycy w Ameryce – filmowy obraz spotkania kultur”
  • gra lingwistyczna : „Zdalna detekcja par i gazów w wydychanym powietrzu osoby fizycznej” i Gry Decyzyjne i „Zastosowanie spektroskopii plazmy wzbudzanej laserowo do identyfikacji wybranych substancji organicznych”
  • zabawa biznesowa – „Album fotograficzny jako prywatne archiwum fotografii dokumentalnej” oraz „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A. Huxleya i E. Zamiatina”
  • zabawa słownikowa – „Wirtualny dyskurs polityczny na modelu obserwowanych blogów politycznych” oraz „Wpływ reklamy na młodzież”
  • zabawa menedżerska – „Myślenie Zachodu i Wschodu na modelu starożytnej Grecji i Chin” i „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym”
  • gra słownikowa : „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ” i „Polityka zagraniczna Bułgarii od kongresu berlińskiego do 1923”
  • gra kreatywna : „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego” i „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • zabawa słownikowa – „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój” i „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)”