Dofinansowanie na treningi HR


Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Zachodniopomorski Fundusz Pomocowy” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono następujące aplikacje:

 • wypracowanie internetowej platformy do zarządzania mobilną komunikacją marketingową – warsztaty z delegowania
 • zbudowanie modułowego modelu mobilnego pozwalającego na samodzielne, kompleksowe kreowanie tożsamości wizualnej firmy – szkolenia z przywództwa
 • Konferencje Z Przywództwa – warsztaty HR
 • wypracowanie platformy mailingowej skierowanej do klienta biznesowego – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie portalu społecznościowego niskie opłaty – treningi z konfliktów
 • zbudowanie serwisu internetowego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie wielopoziomowej internetowej Platformy Płatności Partnerskich – warsztaty firmowe
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki notyfikacji substancji aktywnej oraz wdrożeniu nowych produktów, w których zostanie ona wykorzystana – szkolenia negocjacyjne
 • zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców miasta Krosna – treningi z obslugi klienta
 • kontrola największego progresywnego portalu aukcyjnego w Polsce – szkolenia z zarządzania czasem
 • optymalizacja współpracy przedsiebiorstwa BH-Res z partnerami w celu podniesienia konkurencyjnosci – szkolenia miekkie
 • PKWiU: 3002 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa modernizacyjnego procesu B2B integrującego OPONEOPL z dostawcami hurtowymi opon – treningi zamkniete
 • Budowa platformy finansowej e-banking Finansowysupermarketpl – warsztaty z przywództwa
 • CLAW – nowoczesne narzędzie wspomagające tworzenie gier i osystemowania multimedialnego dla – warsztaty ze stresu
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku – warsztaty z delegowania
 • eGabinety – struktura systemowej rejestracji i komunikacji z gabinetami lekarskimi/lekarzami oraz zarządzania harmonogramem wizyt pacjentów – warsztaty z zarządzania projektem