Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od 1991 roku poziom. W październiku wynosiło około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z wyszukaniem dobrych pracowników.

Z pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Jednak bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja będzie dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla gospodarki, jaką będzie napędzał odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich na przykład karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w tym roku ogólna ilość ludzi bez pracy może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, technologiczny rozwój i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na poziom bezrobocia. Takie hasła często się słyszy od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo pojawienia się ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie powodują znikanie pewnych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą w swój rozwój i nie bać się zmian.

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najniższy poziom od 1991 roku. W październiku wynosiło 8,2 procenta, a jakieś spadki były widoczne aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z wyszukaniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością taka sytuacja jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to oni dyktują warunki. Jednak identyczna sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu może być bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla całości gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, którymi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w tym roku ilość ludzi bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez licznych osób, technologiczny postęp i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła można usłyszeć już od dwustu lat, a w dalszym ciągu mimo wymyślenia wielkiej liczby urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały znikanie pewnych zawodów i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie miesiące to naprawdę dobra sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku miało wartość 8,2 procenta, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością tego typu sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze z pracą było bardzo różnie.

Tego typu sytuacja będzie dość korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla gospodarki, jaką będzie napędzał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w bieżącym roku ogólna ilość osób nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo stosowania wielu najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a potem taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się też często PIP. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie negatywnym niepożądanym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać mogą poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można zainicjować skuteczne działania naprawcze, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Ocenia się, że około 60 procent lekarskich zwolnień jest skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie mają zupełnie świadomości, jak negatywne skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taka osoba nie wykonuje zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a później obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano liczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających skontrolować ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można rozpocząć odpowiednie działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne zapobiegające występowaniu stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich jest rezultatem problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje powiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony stać się może powodem poważnych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają nawet świadomości, ile negatywnych skutków może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Efekty tego typu sytuacji będą się również odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Zaszufladkowano do kategorii Wpisy