Gry komunikacyjne – zalecenia do egzaminu


Potwierdzamy że na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Eksperymentalne polecamy tu przedstawione tezy do pracy dyplomowej:

  • symulacja decyzyjna : „Monografia hydrograficzna gminy Jedlińsk” i „Zaćmienie Słońca i Księżyca”
  • symulacja zespołowa – „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki” oraz „Media elektroniczne w systemie komunikacji w organizacjach Unii Europejskiej”
  • gra językowa – „Przyswajanie wiedzy językowej przez małe dziecko” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Spaghetti – western jako gatunek filmowy”
  • zabawa kreatywna : „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” i „Wojsko polskie w misjach pokojowych NATO w latach 1998-2007”
  • gra zespołowa – „Analiza serwisów sportowych w WWW i ich wpływ na architekturę informacji w sieci” i „Sakrament Chrztu Świętego w prawosławiu i katolicyźmie”
  • symulacja edukacyjna – „Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy Uchanie” i „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym”
  • zabawa słownikowa : „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży” oraz „Realizacja programu kulturalnego galeria regionalna (na przykladzie Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie)”
  • symulacja menedżerska – „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego”” oraz „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na studium przypadku dzieł Ojców Pustyni”
  • gra edukacyjna : „Rzeczywistość wirtualna, a problem zagubionej tożsamości” i „Współczesny film macedoński. Człowiek wobec historii okrucieństwa wojny”