Pomoc pieniężna na warsztaty dla firm


Zawiadamiamy że w ramach pogramu europejskiego „Lubuski Program Pomocowy” do merytorycznego etapu dopuszczono niżej wymienione granty:

 • wypracowanie zdalnej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – warsztaty HR
 • stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-zasobów – szkolenia HR
 • Szkolenia Z Planowania Strategicznego Na Śląsku – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie platformy zdalnej do realizacji innowacyjnych usług elektronicznych dla użytkowników urządzeń mobilnych – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu umożliwiającego sprzedaż produktów turystycznych na rynku wtórnym oraz oferującego bank wolnych miejsc w środkach transportu, bazie noclegowej itp – treningi z zarządzania czasem
 • zbudowanie serwisu edukacyjnego budującego wiedzę na temat świadomej konsumpcji w dziedzinie farb – treningi z asertywności
 • zbudowanie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku – szkolenia miekkie
 • wzrost importu przez przygotowanie harmonogramu dynamizacji importu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów – szkolenia biznesowe
 • zoptymalizowanie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców systemów innowacyjnych – warsztaty sprzedażowe
 • Antagoniści receptora 5HT-6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym – treningi handlowe
 • kontrola procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez implementacja platformy B2B – warsztaty z konfliktów
 • Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – warsztaty negocjacyjne
 • Budowa centrum badawczo – rozwojowego nowych metodyki zasilania silników pojazdów mechanicznych – warsztaty z asertywności
 • – szkolenia z komunikacji
 • Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i implementacja Zielonej Linii Produktów 245132 – 5000 – treningi menedżerskie
 • E-system sposobem na realizację własnych planów – szkolenia pracownicze
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – szkolenia pracownicze