Zabawy Team Building – Śląski Panel


Ponizszym współpartnerom doceniając dziękują ze strony Wydziału Zarządżania Organizacją za czas poświęcony na sponsoring i darowizny – podpisano: Gerald Gwiazdowski, Romuald Glinka, Anatol Wójcik i Mariusz gruszka

 • Cykl spotkań „Hematologia oraz Hemostaza 2016”
 • Cykliczny Panel Trenerów Public Relations Szkolenia Biznesowe
 • II KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW Różne wymiary religijności na Pomorzu Zachodnim
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
 • Przedsiębiorstwa handlowe. Strategie, innowacje, relacje biznesowe
 • Konferencja IOR-PIB oraz KOR PAN „Możliwości wykorzystania metod molekularnych w wykrywaniu odporności agrofagów na środki oficjalnej i faktycznej protekcji roślin”
 • I Forum Prawa Mediów Elektronicznych: Płatności Elektroniczne. oficjalne, Finansowe jak również Ekonomiczne Ujęcie Walut Wirtualnych oraz Cyfrowych
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building na temat Zanieczyszczenia Światłem
 • Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość?
 • W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych
 • Konferencja Dydaktyczno-szkoleniowa rewolucyjne trendy w neurologii dziecięcej
 • V Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny, na temat: „WIEŚ oraz ROLNICTWO W PROCESIE ZMIAN”
 • V Konferencja Diagnostyczno-Szkoleniowa ” Stany zagrożenia życia XXI w. – niewykorzystywane wcześniej zagadnienia edukacyjne , wysoce innowacyjne wyzwania
 • Szkolenie Symulacyjne team building „aktualne obszary badawcze inżynierii biosystemów”