Oceny – szkolenia z kreatywności – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Lista wygranych projektów w ramach dofinansowań Belgijskiego Grantu Rozwojowego:

  • 4/M/PODKARPACKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów dla branży stomatologicznej i implantologicznej z wykorzystaniem drukarki D, CENTRUM FREZOWANIA „LUXDENT” S.C. GRZEGORZ JAKUBIEC, JOLANTA JAKUBIEC, . Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Progress project
  • A7/H/LUBUSKIE-, twórcza implementacja innowacyjnych usług projektowych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy, EDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na symulacje decyzyjne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje psycholog z firmy Values.
  • C5/Y/OPOLSKIE-, przystosowanie do potrzeb do oferty firmy innowacyjnych narzędzi budowlanych poprzez uruchomienie innowacyjnego procesu technologicznego produkcji wraz ze zautomatyzowaniem procesu logistyki magazynowej nowej linii produktowej., KUBALA SP Z O.O., Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Herra. Zalecane w agencji Integra Consulting
  • A3/E/PODLASKIE-, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i pomiarowych celem uzyskania przewagi konkurencyjnej na międzynarodowym rynku uszczelnień mechanicznych., ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Skała. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Instytut Rozwoju Biznesu
  • A6/R/POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie elastycznej i kompletnej technologii obróbki części z pręta celem podniesienia konkurencyjności i innowacyjności firmy, FERRUM-TECH JONKISZ, MYNARSKA, SOJKA SPÓŁKA CYWILNA , Dla tego aplikacji przyznano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Skała. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Training Partners
  • C2/Z/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wdrożenie innowacyjnej aplikacji mobilnej do optymalizacji cen koszyka produktów podstawowych z użyciem lokalizacji konsumenta oraz punktów sprzedaży, NSS CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Profess
  • 8/C/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacji produktowej – systemu eksperckiego do wieloparametrowej optymalizacji działań telemarketingowych i sprzedażowych w oparciu o duże, zmienne i różnorodne zbiory danych i algorytmy samouczące się, BIG DATA PROCESSING SA, Dla tego projektu ogłoszono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Szymon Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Brainstorm
  • C0/O/POMORSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnych produktów w postaci struktur bezpieczeństwa pojazdów o najwyższych parametrach wytrzymałościowych wytwarzanych z wykorzystaniem technologii zintegrowanej obróbki cieplnej i plastycznej., Polmotors Spółka Akcyjna, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Batko. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Progress project
  • HE3/W/LUBELSKIE-, macierzowe przeorganzowanie nowoczesnej technologii obrazowania dwu- i trójwymiarowego wspomagającej wykonywanie specjalistycznych zabiegów stomatologicznych, Bogusław Przydacz Gabinet Stomatologiczny „ZĄBEK” NZOZ MEDLIFE, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Avenhansen